Gelir vergisi hesaplama excell formülü

Gelir vergisi hesaplama excell formülü

Gelir Vergisi ile ilgili merak edilen her şey haberimiz detayında yer alıyor

Gelir vergisi hesaplama excell formülü

Gelir üzerinden verilen vergiye gelir vergisi denir. Gelir vergisine gerçek kişiler tabidir. Gerçek kişinin takvim içerisinde elde ettiği geliri üzerinden hesaplanan gelir vergisi; ticari kazanç, zirai kazanç, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç iratları üzerinden hesaplanır.Gelir Vergisi hesaplamaBora Kaya, dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu 2013 yılında 15.000 TL kira geliri elde ettiğini varsayalım. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiş olup, bu konut ile ilgili gerçek giderleri toplamı 4.000 TL’dir. (Gerçek gider usulünü seçen mükellefler, vergiden istisna edilen kısma isabet eden giderleri hasılatlarından gider olarak indiremeyecekler, sadece vergiye tabi hasılata isabet eden giderleri indirebileceklerdir. Bunun için toplam gider tutarının vergiye tabi hasılata isabet eden kısmının hesaplanması gerekir. Vergiye tabi hasılata isabet eden gider aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.)Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat – Konut Kira Geliri İstisnası = 15.000 – 3.000 = 12.000 TLİndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi HasılatToplam Hasılat = 4.000 x 12.000= 3.200 TL 15.000 TL Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.Gayrisafi İrat Toplamı 15.000 TLVergiden İstisna Tutar 3.000 TLKalan (15.000 – 3.000) 12.000 TLİndirilebilecek Gerçek Gider Tutarı 3.200 TLVergiye Tabi Gelir (12.000 – 3.200) 8.800 TLHesaplanan Gelir Vergisi 1.320 TLDamga Vergisi 39,65 TLGelir Vergisi nasıl ödenir?Gelir Vergisi 2 eşit parçada ödenir. Birinci taksit Mart ayı sonuna kadar, ikinci taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.Hangi durumlarda Gelir Vergisi ödenmez?Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz ”hangi durumlarda Gelir Vergisi ödenmez?” sorusunu şöyle cevaplıyor:Bu özelge ile artık kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalayan arsa sahiplerine yapılan kira yardımları inşaat bedeli içerisinde kabul edilen bir değ...