Güçlendirme kredisi alınabilir mi

Güçlendirme kredisi alınabilir mi

Kazandığı dava ile kentsel dönüşüm yasasını işlemez hale getirdiğini söyleyen Süha Fazlı Erik evi isteği dışında yıkılacak vatandaşa yol gösteriyor

Güçlendirme kredisi alınabilir mi

Avukat Süha Fazlı Erik, “Danışma Ücrete Tabi Değil” programında gündemdeki konuları değerlendirmeye devam ediyor.Açtığı dava ile kentsel dönüşüm yasasını işlemez hale getiren Süha Fazlı Erik evi isteği dışında yıkılacak vatandaşa yol gösteriyor.Kentsel dönüşüm sürecinde riskli binalar yıkılmak zorunda mı yoksa binayı yıkmadan güçlendirme yapılabilir mi? Güçlendirme nedir? Güçlendirme kredisi alınabilir mi? “Şimdi şöyle bir konu var. Biz Yasa çıktıktan sonra zaten uzunca bir süre bu yasanın getireceği tehlikeleri kestirmekle birlikte, yasanın ne dediğini anlamaya çalıştık çünkü kanun yapma tekniği açısından berbat ve çelişkilerle dolu bir yasa. Daha çok bir toplantı sırasında kaleme alınmış izlenimi veriyor. Hesapta bu yasa riskli yapıların yıkılması ve afet riskini önlemek için çıkarıldı. Ama Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerindeki karşılığı pek öyle olmadı. Müdürlükler müteahhitle vatandaş arasında aracılık görevi üstlendi.  Milletin evini barkını yıktı. Vatandaşa dedi ki; bak arsanı satarım müteahhitle anlaş dedi. Müteahhit de dedi ki vatandaşla anlaş; böyle bir ortam doğdu.Bu ortamda şimdiye kadar kentsel dönüşüm müdürlükleri güçlendirme seçeneğini hiç değerlendirmedi. Halbuki kentsel dönüşüm sadece yıkıp yenisini yaparak olmaz. Birçok model var. Hukuk müşavirliğini aldığım bir işte müteahhit Esentepe’de bir binanın 2/3’ünü almış geri kalan 1/3’ünde hissesini önüne %3’lük bir anlaşma sunarak zorla almaya çalışıyor. Neyse riskli yapı kararı alındı. Sonuçta 55 yaşında bina. Biz de dedik ki, evet burası riskli ama bakın bu binalar az katlı ve güçlendirmeye uygun. İşte dedik bu da güçlendirme projemiz. İdare bize cevap verdi. Dedi ki, itirazınızı değerlendirdik yapı riskli, yahu biz risksiz demiyoruz ki, yapı riskli ama güçlendirme ile kurtarılabilir.Neye dayanarak söyledik. 6306 sayılı Yasada bir madde var. Diyor ki,  “Kanunun öngördüğü amaçlar bakımından güçlendirilebileceği teknik olarak tespit edilen yapılar için, Bakanlar Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesi...