Güvenç kiraz

Güvenç kiraz

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Güvenç Kiraz, 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşme yönetmeliğiyle ilgili bir açıklama yaptı

Güvenç kiraz

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Güvenç Kiraz, 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşme yönetmeliğiyle ilgili bir açıklama yaptı. Tüketiciler açısından bir çok güvencenin ortadan kalktığına değinen güvenç, müteahhitler için geçerli olmak üzere sat-yap döneminin tamamiyle sona erdiğini söyledi. Projeleri tamamlanmadan kaçan müteahhitleri hedef alan yenilikle birlikte 'Bina Tamamlama Sigortası' şartlarının ne şekilde belirlendiğini söyledi.Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz'ın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama şöyleYeni yönetmeliğe göre;1-Artık tüketiciye konut satış sözleşmesi imzalanmadan bir gün önce Ön Bilgilendirme Formu düzenlenecek bu formdaa-Satıcının tüm bilgilerib-Satılacak konutun ada, pafta, parsel, konum, kat bilgileri ile bağımsız bölümün net ve brüt alanlarıc-Konutun vergi masraf dahil tüm değeri, faiz varsa faiz oranıd-Tüketicinin sözleşmeden cayma ve dönme hakkına ilişkin bilgilere-Teslim tarihi, yapı ruhsatı alınma tarihi, yönetim planında belirlenen giderler (Ödeyeceği aidat kalemleri) varsa müteahhittin teminatının ne olduğu gösterilmek ve her iki tarafça imzalanmak zorunda2-Konut satın almak isteyen tüketiciye kat irtifakı devrinin tüketici lehine tapuya tescili ile birlikte yapılacak yazılı sözleşme veya noterden düzenleme şeklinde satış vaadi sözleşmesi ile kurulur. Yönetmelik satış vaadi sözleşmesi şerhini kaldırmıştır.3- Tüketici 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden sözleşmeden cayabilecek4- Tüketici konut kendisine devir veya teslim edinceye kadar sözleşmeden dönme hakkına sahip olacaktır. Dönme hakkında tüketici noter vasıtası ile bildirim yapacaktır. Dönme hakkının kullanan tüketici vergi, harç ve masraflar ile sözleşme bedelinin %2sine kadar tazminat ödeyecektir. Ancak tüketici iflas ederse, müteahhit bir daireyi birden fazla kişiye satarsa ve projede değişiklik yapar ve tüketici bunu kabul etmezse vergi,masraf,harç ve %2 tazmin...