İbb imara aykırı yıkım

İbb imara aykırı yıkım

İBB, İstanbul’da yer alan imara aykırı 129 yapının yıkımına karar verdi.

İbb imara aykırı yıkım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sınırları dahilindeki imar mevzuatına aykırı 129 yapının yıkım işini ihaleye çıkarıyor. İhale; 10 Kasım 2014 tarihinde saat 11.30'da  İstanbul  Büyükşehir Belediyesi Binası'nda Merter'de yapılacak.İHALE İLANI:2014/131092 İKN İST.B.B.BŞK.SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE İŞLERİ MÜDÜR - Evrak No: 352İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİBİNA YIKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR2014 Yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde İmar Mevzuatına Aykırı 129 Adet Yapının Tahliyesi Ve Yıkımı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.İhale Kayıt Numarası 2014/1310921- İdarenina) Adresi : Cevizli Mahallesi E-5 Güney Yanyol İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTANBULb) Telefon ve faks numarası 2165865595 - 2124554351c) Elektronik Posta Adresi zabitatedbir@ibb.gov.trç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2- İhale konusu yapım işinina) Nitelisi, türü ve miktarı : 147.233 m3 Makine ile demirli dernirsiz beton inşaat yıkımı, 748,500 ton Demir çatı makası.profil veya sac kolon kiriş aşık gibi imalatın sökülmesi, 334.106 ton şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Yapılacağı yer : İSTANBUL GENELİc) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.3- İhalenina) Yapılacağı yer : Mehmet Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No:62 Merter / Güngören İSTANBULb) Tarihi ve saati : 10.11.2014- 11:304. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası vey a ilgi...