İbb sarıyer satılık arsa

İbb sarıyer satılık arsa

İBB Sarıyer’de arsa satacak. Arsanın satışı 21 Ekim’de yapılacak ihaleyle gerçekleştirilecek.

İbb sarıyer satılık arsa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),  mülkiyeti kendine ait olan Sarıyer’deki arsayı satışa çıkaracak. 880.60 metrekarelik büyüklüğe sahip olan arsanın ihalesi ise 21 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.  İhalenin yapılacağı yer ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul olacak. İBB’nin Sarıyer arsası ihalesi ile ilgili bilgileri aşağıda görebilirsiniz: 1 – Encümen Kayıt No: 2245 2 – Taşınmaza Dair Bilgiler: a) İli: İstanbul b) İlçesi: Sarıyer c) Cinsi: Arsa d) Pafta No : — e) Ada No: 1613 f) Parsel No : 7 g) Yüzölçümü : 880,60 m2 h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı i) Halihazır: İşgalli j) İmar Durumu: Konut Alanı k) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Var ı) Adres (Cadde-Sokak-No) : Tarabya Mah. Önceler (Feza) Sokak 3 – Muhammen Bedeli: 2.641.800.-TL 4 – Geçici Teminatı : 79.254.-TL 5 – İhale Tarihi ve Saati: 21 Ekim 2015 – 13:00 6 – İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul 7 – İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü 8 – İhale şartnamesi: Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/ İSTANBUL Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07 9 – Şartname Bedeli : 600.-TL 10 – İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler idare tarafından...