İfraz için gerekli evraklar

İfraz için gerekli evraklar

İfraz işlemi yaptırmanız gerekiyorsa, ‘ifraz nedir, nasıl yapılır’ sorularının yanıtlarına bakmanızda fayda var.

İfraz için gerekli evraklar

Arsa ya da gayrimenkul ifraz işlemleri, tapu kütüğünde gerçekleşen değişikliklerden biri. Peki ifraz nedir, nasıl yapılır? Tapuya tek bir parsel halinde kayıtlı olan gayrimenkullerin, birden fazla parsel şeklinde ayrılması işlemine ifraz deniyor. Peki ifraz işlemi nasıl yapılır? İşlemin yapılabilmesi için öncelikle taşınmazın bağlı olduğu belediyeye müracaat edilerek, istenen evrakların teslim edilmesi gerekiyor. Nedir bu evraklar derseniz, açıklayalım…   İfraz için gerekli evraklar * Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler, * Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi, * İstendiği takdirde tapu senetlerine yapıştırılmak üzere  taşınmaz mal sahibinin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı, * Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı. * İfraz işleminin yapıldığu gayrimenkulün niteliği eğer bina ise  DASK deprem sigortasının da olması gerekiyor. ...