İmar affı kanunu kapsamı

İmar affı kanunu kapsamı

İmar Affı Kanunu nedir, kanundan kimler yararlanabilir? Hepsi ve daha fazlası haberimizde... İşte İmar Affı Kanunu ile ilgili tüm bilinmeyenler...

İmar affı kanunu kapsamı

İmar Affı Kanunu nedir, kanundan kimler yararlanabilir? Hepsi ve daha fazlası haberimizde... İşte İmar Affı Kanunu ile ilgili tüm bilinmeyenler... İmar Affı Kanunu nedir?  2981 Sayılı İmar Yasası, imar ve gecekondu yasalarına uymayan şekilde inşa edilmiş ya da inşa aşamasında olan tüm yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenleyen ve hak sahiplerinin mülkiyet sorunlarını çözen ''İmar Affı'' olarak bilinen kanuna İmar Affı Kanunu denir.  İmar Affı Kanunu, 2012 yılında kentsel dönüşüm projelerini destekleme için çıkarılan 6306 sayılı ''Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi'' kanunu ile birlikte yürürlükten kaldırıldı. Ancak çıkan kanunlardan dolayı 31 Mayıs 2015 tarihinde yürürlükten kalkması beklenen imar affı kanunu süresi, verilen sürede işlemlerini tamamlayamayan ve tapu sahibi olamayanların istekleri doğrultusunda 3 yıl daha uzatıldı. İmar Affı Kanunu 31 Mayıs 2018 yılına kadar geçerliliğini koruyacak.  İmar Affı Kanunu'ndan kimler yararlanabilir?  * İmar Affı Kanunu kapsamına giren gayrimenkuller tamamı ya da bir kısmı kaçak yapılar, izne tabi olmayan tüm gayrimenkuller olarak belirlendi. * Belediye ve mücavir alan sınırlarında olan yapılar, 6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı kanunla eklenen Ek 8 ile 8'inci maddeler gereğince çıkartılan yönetmeliğin 103. maddesi kapsamına giren alanlardaki yapılar, B bendi ile belirlenmiş olanların dışında kalan sanayi, depolama, turistik ve tarımsal alanlar konuma göre imar affından yararlanabilecek yapılar olarak belirlendi.  * İmar Affı Yasası'nın 16 bendine göre hakkında anlaşmaya varılmış yapılar da kanundan yararlanabiliyor.  İmar Affı Kanunu'ndan kimler yararlanamaz?  * İmar planında başka amaçlar ile ayrılmış, sınai kuruluşların...