İmar durumu belgesi

İmar durumu belgesi

İmar durumu belgesi harcın ödenmesi ile birlikte gerekli evraklar belediyeye teslim edildiği takdirde alınabiliyor. İşte imar durumu belgesi dilekçesi...

İmar durumu belgesi

İmar durumu belgesi harcın ödenmesi ile birlikte gerekli evraklar belediyeye teslim edildiği takdirde alınabiliyor. İşte imar durumu belgesi dilekçesi... İmar durumu belgesi ile bir arsa üzerinde ne kadar büyüklükte bir inşaata izin verileceği, inşa edilecek yapıların ne kadar yükseklikte olacağı ile terkler, tevhid ve ifraz şartları arsa üzerinde nasıl bir yapılaşma olabileceği görülebiliyor.  Tapu, çap aslı ve vekaletname ile belediyeye başvurulması halinde imar durumu belgesinin alınabilmesi için ücretin ödenmesi gerekiyor. Ödenecek bedel iste taşınmazın büyüklüğüne göre hesaplanıyor. Konut ile ilgili belediyeye dilekçe verilmesi gerekiyor.  İmar durumu belgesi dilekçesi ………… BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE …………/İSTANBUL …………… ilçesi …………… Mahallesi ………… pafta ……… ada ……… parsel sayılı yerin imar durumunun düzenlenerek tarafıma verilmesini bilgilerinize arz ederim. EK: – Tapu (aslı) – Çap (aslı) – Vekaletname İsim ……… Tarih ……… İmza ……… ADRES: ……………………………………………….. ……………………………………………….. …………………………………………………Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebi...