İmar hakkı sertifikası

İmar hakkı sertifikası

Gayrimenkul Hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde, mülkiyet hakkı ihlallerinden dolayı en fazla tazminat ödeyen ülke olduğunu söyledi

İmar hakkı sertifikası

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde, mülkiyet hakkı ihlallerinden dolayı en fazla tazminat ödeyen ülke olduğunu söyledi.Mülkiyet hakkı Türkiye'de korunmuyorİmar hakkı transferleri ve imar hakkı transferi sertifikası hakkında bir açıklama yapan Kiraz, Anayasa'nın 35. maddesi ile güvence altına alınan mülkiyet hakkının, ülkemizde imar planları, sit alanları ve öngörünüm yasaları gibi yasalarla kısıtlandığını belirterek: 'Türkiye Cumhuriyeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde en fazla mülkiyet hakkının haksız kısıtlanması tazminata mahkum olmuş devleti konumundadır.' şeklinde konuştu.Yargıtay'ın 2010 kararı ve sonrasıAçıklamasında Yargıtay'ın 2010 yılında vermiş olduğu kararla, bu şekilde kısıtlanana alanlarda belediyelerin 5. yıldan sonra yapmış oldukları kısıtlamanın kaldırılması ya da bedelinin ödenmesi yolundaki hükmünün çok sayıda insanı mahkemelere yönelttiğini ve bunun soncunuda da devlet bütçesi açısından korkunç bir bedelin ortaya çıktığını belirten Kiraz: ' . Sonrasındaki torba yasa ile belediyelere idari başvuru ve 6 aylık süre öngörülmüş ardından idari dava açılması kararı verilmiş olup taşınmaz sahiplerinin inadı ve ısrarı ile bu süreç de yine idari yargıda devam etmektedir. Danıştay'dan geçen ilk kararların vatandaş lehine olması ve 2010 yılında Yargıtay kararını aynı şekilde belirten yönde karar alınması ile devletin artık bu bedeller için yargıda gidebileceği bir başka yolun kalmadığı tükendiği görülmüştür. Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 tarihli kamulaştırmasız el atmalar için torba yasaya konulan belediye bütçesinin %5'i fazlası ödeme yapılamayacağı, kamu mallarının bu nedenle haczedilemeyeceğine yönelik hükmü nü de iptal etmesi artık bu büyük KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA TAZMİNAT kabusunu yeniden diriltmiş bu bedellerin kamu bütçesinden karşılanma imkanının olmayışı devleti yeni bir alternatife itmiştir.' şeklinde konuştu.İmar Hakkı Transferi Çalıştarı ve sonuçlarıAli Gü...