İmar planı iptali

İmar planı iptali

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 2013 yılı imar planının kabul ettiği Bahçeşehir Göleti yapılaşmasını iptal etti.

İmar planı iptali

2013 yılındaki imar planı ile yapılaşmaya açılan Bahçeşehir Göleti hakkında İstanbul 5. İdare Mahkemesi önemli bir karar aldı. Mahkeme kararında, yapılaşmanın doğal yapıyı zedeleyeceği belirtildi ve imar planı iptal edildi. İmar planı değişikliği ile birlikte bölgede yoğun bir yapılaşmaya tanık olunmuştu Bahçeşehir Göleti'nde yapılaşma durdu İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 2013 yılı imar planı ile birlikte yapılaşmaya açılan Bahçeşehir Koleji'ne ilişkin kararında "yapılaşmanın doğal yapıyı zedeleyeceğini" vurguladı ve imar planının iptaline hükmetti. Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan Can Mumay imzalı habere göre, İstanbul 5. İdare Mahkemesi dava konusu planlarda plan notu ve hükümleri ile gölet ve çevresine inşa edilecek yeni yapıların inşa edilebilme koşullarının oluşmasının "kendine özgü nitelikleri ve alanın bütünlüğünü zedeleyeceğine karar verdi... Mahkeme kararında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliklerinde "şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı ve hukuka uyarlık" buunmadığı sonucuna ulaşıldı.  Yapılacak inşaatların çevreye yükü Mahkeme tarafından verilen gerekçeli kararda ayrıca bölgeye yapılacak inşaatların BahçeşehirGöleti'nin doğal niteliklerinin bozulmasına neden olacağı ve yapılaşma ihtimalinin plan bütünlüğü ve kamu yararı ile planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına aykırılık teşkil ettiğine vurgu yapıldı.  ...