İnşaat sektörü büyüme rakamları

İnşaat sektörü büyüme rakamları

Yapı-Endüstri Merkezi tarafından hazırlanan 'Türk Yapı Sektörü Raporu 2014' ile birlikte sektöre ilişkin rakamlar netleşmeye başladı

İnşaat sektörü büyüme rakamları

Yapı-Endüstri Merkezi tarafından hazırlanan 'Türk Yapı Sektörü Raporu 2014' ile birlikte sektöre ilişkin rakamlar netleşmeye başladı. Buna göre 2014 yılı genelinde inşaat sektöründeki büyümenin yüzde 3.0 düzeyinde yaşanması beklenirken, bu büyüme oranının 2015 senesinde 3.5-4 düzeyine ulaşabileceği öngörülüyor.İnşaat harcamalarında yüzde 15.8'lik artış2014'ün ilk 9 ayında inşaat harcamaları yüzde 15,8 artarak 122,2 milyar TL oldu. Bu dönemde kamu inşaat harcamaları yüzde 11,6 büyürken, özel sektör inşaat harcamaları ise yüzde 18,7 büyüdü. İnşaat sektörü ekonomide ve sektördeki büyüme hızında yaşanan yavaşlamaya 2014 yılı ilk dokuz ayı sonunda inşaat sektöründe istihdam 1,96 milyon ile geçen yılın aynı döneminin 87 bin kişi üzerinde gerçekleşti. Sektör Türkiye için oldukça önemli bir istihdam kaynağı olarak ekonomiyi desteklemeyi sürdürüyor.Yeni konut ruhsatlarında yüzde 39.2'lik artışFiili inşaat işlerindeki yavaşlamaya karşın yılın ilk dokuz ayında arısında yeni projelere başlama iştahı sürüyor. Nitekim 2014 yılının ilk dokuz ayında alınan yeni konut yapı ruhsatları metre kare olarak yüzde 39,2 artarak 128,9 milyon metre kareye ulaştı. Konut dışı binalar için alınan yapı ruhsatları ise metre kare bazında yüzde 39,1 artarak 44,1 milyon metre kare olarak gerçekleşti. Otel, ofis, ticaret binaları (AVM vb) ile sanayi-depo binaların tamamında alınan yapı ruhsatlarını önemli ölçüde arttı.2014 yılının ilk on ayında konut satışları geçen yılın ilk on ayına göre ise yüzde 1,3 azalarak 926.932 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk on ayında toplam konut satışları yüzde 1,3 gerilerken birinci el konut satışları ilk on ay içinde ilk kez yüzde 1,2 artışa geçerek 427.582 adet oldu. Birinci el konut satışlarının artışa geçmesi inşaat sektörü için ümit verici olarak nitelendi. İkinci el konut satışları ise ilk on ay içinde geçen yılın ilk on ayına göre yüzde 3,2 oranında gerileyerek 499.350 adet oldu. Konut satışlarındaki gerileme sadece ikinci el konut satışlarından kaynaklandı. Rap...