İnşaat sektörü senetli satış

İnşaat sektörü senetli satış

İnşaat finansman sistemleri hakkında bilgi veren Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Barış Dumankaya, konutta devlet destekli, uzun vadeli finans entstrümanların geliştirilmesi gerektiğini söyledi

İnşaat sektörü senetli satış

Bankaların artık konut projelerine girmemesi veya girme süreçlerinde çok seçici davranmaları sebebiyle inşaat şirketleri senetli satışa yöneliyor. Bu durum, inşaat sektöründe hâlihazırda var olan ödeme sistemlerinin değişmesine neden oluyor. İnşaat sektöründe değişen ödeme yapıları ve Dumankaya İnşaat finansman sistemleri hakkında bilgi veren Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Barış Dumankaya, bankaların artık seçici davranmaya başladığını belirterek:'Bu durumun ortaya çıkmasında yeni tüketici kanunun etkisi çok büyük elbette. Çünkü yeni kanuna göre, inşaatın bitmemesi durumunda bankalar, kullandırdığı tüketici kredisine göre sorumlu oluyor. İnşaat firmaları da bu çıkmazı çözmek, döviz ve faizde yaşanan sıkıntılara karşı yeni alternatifler oluşturmak amacıyla senetli ödeme sistemlerini devreye sokuyor.' dedi.Senetli satış dönemiAğustos ayındaki konut satışlarının toplam konut bedeli ödeme oranlarının yüzde 66'sının senet ile yüzde 25'nin ise peşin olarak gerçekleştiğini söyleyen Barış Dumankaya, senetli satış modelinin ekonomik gücü yüksek ve öz kaynak stoku güçlü olan firmalar için geçerli bir model olduğunu vurguladı. Dumankaya, sektörün sürdürülebilir çalışmaları hayata geçirmesi için risk sarkacını dengelemesi gerektiğini, aksi takdirde öz kaynak sıkıntısı yaşayacak firmaların mevcut küresel ekonomik konjonktürde inşaat sektörüne zarar verebileceğini söyledi.Konut Finansman Modellerinin Çeşitlenmesi GerekirKonut sorununu çözmek ve ülkemizin lokomotif sektörlerinden inşaat sektörünün sürdürülebilir iş modellerine geçişini sağlayacak en önemli çalışmanın konut finansman modellerinin çeşitlendirilmesi olduğunun altını çizen Dumankaya: 'Birçok gelişmiş ülkede, konut finansmanı sermaye piyasası içinde ipotek kredilerinin menkul kıymetleştirilmesi ile karşılanmaktadır. Ülkemizde de bu ve buna benzer devlet destekli uzun vadeli konut kredileri, sübvanse edilmiş konut kredileri gibi finansal enstrümanlar ile konut finansman modellerinin çeşitlendirilmesi gere...