İnşaat ve gayrimenkul sektörü stratejik eylem planı

İnşaat ve gayrimenkul sektörü stratejik eylem planı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü 2023 Vizyonu Stratejik Eylem Planı hazırladı. Hedef; sektörden 10 dünya markası çıkarmak.

İnşaat ve gayrimenkul sektörü stratejik eylem planı

İstanbul Ticaret Odası ve inşaat sektörünün temsilcileri bir araya gelerek İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü 2023 Vizyonu Stratejik Eylem Planı hazırladı. Bu plana göre 2023’e kadar gayrimenkul geliştirme, proje tasarım yazılım ve danışmanlık, inşaat taahhüt, inşaat malzemesi üretimi ile proje yönetimi olmak üzere, belirlenen bu alanlarda en az iki tane Türk firması global marka yapılmak isteniyor. İki yılı aşkın bir süredir hazırlanan raporun yalnızca sorunları tespit eden değil, aynı zamanda çözüm üreten bir rapor olduğunu söyleyen İTO Başkanı İbrahim Çağlar, “Genel olarak bakıldığında sektörün talepleri 4 ana başlık altında toplanıyor. Bunlar; mevzuat, finansman ve maliyetler, üniversite-sanayi işbirliği ve insan kaynağı” dedi. 28 proje geliştirildi Raporun içeriğine ilişkin bilgiler veren İTO Başkan Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın, İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Stratejik Eylem Planı’nı gerçekleştirmek üzere geliştirilen projelerin 6 ana başlıkta toplandığını söyledi. Bu bağlamda sektörün uluslararası pazarda büyümesi için 4 proje, yurtiçi pazar için 4 proje, kamunun düzenleyici rolünün geliştirilmesi için 9 proje, sürdürülebilir büyüme için 3 proje, sektörün yeniden yapılandırılması için 4 proje ve firmaların kurumsal yapılarını ve insan kaynakları geliştirmeleri için de 4 proje hazırlandı. Eylem planının hayata geçmesi için toplamda 28 tane olan bu projelerin gerçekleşmesi gerekiyor. Sektör devletle işbirliği istiyor Kalsın, “Hazırladığımız rapordan çıkan en önemli sonuç, sektörün devletten beklentilerinin olması. İnşaat sektörü devletle işbirliği yapmak istiyor. Özellikle yurtdışı pazarda TOKİ vey...