İş güvenliği ve uzman

İş güvenliği ve uzman

2012 yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun, 50 kişiden az çalışanı olan ve Az Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yükümlülükler getiren son etabı, 1 Temmuz'da başlayacak

İş güvenliği ve uzman

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 20 Haziran 2012 tarihinde TBMM'de kabul edilmesi ve 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanması ile başlayan süreçte son aşamaya Temmuz ayı ile birlikte geçiliyor. Bu tarihten itibaren 50'nin altında çalışan bulunduran ve az tehlikeli olarak tanımlanan işletmelerden de yükümlülüklerini yerine getirmeleri istenecek İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşletmelere ne yüklüyor? Kanunun ilk kısmı 01.01.2014 tarihinde uygulamaya başlamış ve çalışan sayısına bakılmaksızın "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli" sınıflarda yer alan işletmelere hekim ve iş güvenliği uzmanı istihdamı zorunluluğu getirilmilmişti. Bu alanda şayet işletme 10 kişiden az istihdama sahiplese İsg Hizmet bedellerine kanunen belirlenen oranlarda Bakanlık desteği sunulmuştu.     İş kanununda son dönem 1 Temmuz tarihinde itibaren yürürlüğe girecek kesim ise 50'den adaha az çalışanı olan ve "Az Tehlikeli" olarak tanımlanan işletmelere "iş sağlığı ve güvenliği uzmanı" barındırma zorunluluğu sunuyor. Bu işletmeler, Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri  tamamlamak kaydıyla, işveren ya da vekilinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmesine olanak tanıyor.  Son etabın yürürlüğe girmesiyle birlikte: - Tüm işyerleri, kamu ya da özel olsun, hekim ya da iş güvenliği uzmanı çalıştırmakla yükümlü hale geldi. - İşverenler Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden destek alabilecekler - Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği knusunda eğitim verilecek.  - Çok tehlikeli işlerde çalışanlar mesleki eğitim ve belgesi alma zorunluluğu taşıyacak Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli iş kolları Kanuna göre işletmeler, az tehlikeli, tehlikeli ...