İş gyo kurumsal yönetim derecelendirme notu

İş gyo kurumsal yönetim derecelendirme notu

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmeti A.Ş. (SAHA) tarafından 5 Aralık 2016’da yayımlanan yeni Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu doğrultusunda “yüzde 93,41” notu (10 üzerinden 9,34) ile derecelendirildi

İş gyo kurumsal yönetim derecelendirme notu

Raporda bu notun taşıdığı anlam uyarınca İş GYO, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne büyük ölçüde uyum sağlamış, tüm politika ve önlemleri uygulamaya sokmuştur. Yönetim ve iç kontrol mekanizmaları etkin bir şekilde oluşturulmuştur ve düzenli şekilde sürdürülmektedir. Tüm kurumsal yönetim riskleri tespit edilmiş ve bu riskler aktif bir şekilde yönetilmektedir. Pay ve menfaat sahiplerinin hakları en akil şekilde gözetilmektedir; kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri en üst düzeydedir, yönetim kurulunun yapı ve işleyişi en iyi uygulama kategorisindedir. Bu alanlarda hemen hemen hiçbir zaaf bulunmamaktadır. Bu sebeplerden dolayı İş GYO, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde en üst düzeye çıkarılmaya hak kazanmıştır.    SAHA bu derecelendirme çalışmasında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ocak 2014 tarihinde yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni baz alan yeni metodolojisini kullanmış olup, İş GYO’nun kurumsal yönetim derecelendirme notunun ağırlıklandırılmış dört ana bölüm itibarıyla dağılımı ise şöyledir:  Ana Bölümler                                    Ağırlık                      Alınan Not Pay Sahipleri                                      25%                          91,49 Kamuoyu Aydınlatma ve Şeffaflık      25%                          98,46 Menfaat Sahipleri                          ...