İşçi ölümleri ve uluslararası yaptırım

İşçi ölümleri ve uluslararası yaptırım

Uluslararası Çalışma Örgütü, Türkiye'yi ILO Sözleşmelerini imzaladığı halde "uygulamayan" ülkeler listesine aldı. Acil düzelmelere hayata geçirilmezse, Türkiye "utanç listesine" girecek

İşçi ölümleri ve uluslararası yaptırım

Türkiye'de işçi ölümleri ve iş kazalarında yaşanan istikrarlı artış, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün dikkatini çekti. ILO Sözleşmelerini imzaladığı halde, ilkelere uymayan 25 ülkenin yer aldığı "kısa listeye" Türkiye'yi de dahil eden ILO, Türkiye'yi 10 Haziran'da yapılacak değerlendirme toplantısına çağırdı. Bu toplantıda ILO heyetini ikna etmesi gerekecek olan Türkiye, bunu başaramazsa, "utanç listesine" dahil olacak. Maden kazaları ve bitmeyen ölümler Her yıl Cenevre'de toplanan ve işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Türkiye'nin kısa listeye alınması kararı verildi. Arka arkaya yaşanan inşaat kazaları ve madencilik sektöründe faciaların kararda etkili olduğu açıklandı. Türkiye, listeye 155 sayılı iş güvenliği sözleşmesine uymadığı için giren tek ülke niteliği taşıyor.  Utanç listesi ve itibar kaybı 10 Haziran'da Türkiye'ye iş güvenliği, uygulamaları ve sorunlarını tartışmak üzere davet eden ILO, hükümetin savunmasını alacak. ILO ikna edilemezse Türkiye, Sözleşmelerin Uygulanması Komitesi tarafından kısa listeye alınacak. Bu gerçekleşirse, Türkiye'nin uluslararası düzeyde ciddi bir prestij kaybına uğrayacağı belirtiliyor.  ILO Sözleşmesi'nde ne yazıyor 1988 yılında kabul edilen ve 155 sayılı sözleşmeyle ILO, üye ülkelerin işle bağlantılı olan veya işin yürütümü sırasında ortaya çıkan kaza ve yaralanmaları, çalışma ortamında bulunan tehlike nedenlerini mümkün olduğu ölçüde asgariye indirerek önlemekle yükümlü bir kurum haline geldi. Düzenlemeler, iş sağlığı ve güvenli ile &ccedi...