İşçi ölümleri

İşçi ölümleri

2017 yılının ilk çeyrek döneminde, aktif çalışma halindeyken yaşamını yitiren işçi sayısı en az 441 olarak saptandı. Bu rakam, son 5 yılın en yüksek düzeyine işaret ediyor

İşçi ölümleri

Hükümetin iş ve işçi güvenliğine yönelik yasal çalışmalarına karşın, aktif çalışma halindeyken yaşamını yitiren "işçi sayısı"nda bir gerileme kaydedilemiyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarafından yayınlanan rapora göre 2017 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında hayatını yitiren işçi sayısı 441 olarak saptandı. Son 5 yılın ilk çeyrek rekoru Ocak-Mart döneminde 441 işçinin yaşamını yitirmesi ise Türkiye'de işçi ölümlerinin artan bir ivme kazandığını bir kez daha gösterdi. Verilere göre 2013'ten 2017 yılına kadar Ocak-Mart dönemine ait araştırmalarda şu sonuçlara varıldı: - 2013 yılıda en az 215 - 2014 yılında en az 307  - 2015 yılında en az 353 - 2016 yılında en az 423 ve - 2017 yılında en az 441 işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.  Mart ayında da inşaat sektörü alarm veriyor İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarafından yayınlanan verilerde, yalnızca Mart ayında hayatını yitiren çalışan sayısı 148'i buldu. Yaşanan ölümlerin sektörlere göre dağılımında ise inşaat-yol sektörü yüzde 20'lik oranıyla dikkat çekici düzeye ulaytı. Taşımacılık sektörünün oranı yüzde 14 olurken, metal sektörü yüzde 11 ile önemli bir oran elde etti.  Ölüm sebeplerinde ise ilk sırada servis kazaları bulunurken ikinci sırada "yüksekten düşme"  ...