İstanbul finans zirvesi ne zaman

İstanbul finans zirvesi ne zaman

7. İstanbul Finans Zirvesi’nin 2. Gününde açılış konuşmasını yapan Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ryszard Czarnecki, Türkiye’nin AB için vazgeçilemez bir ortak olduğunu belirterek müzakerelerin derhal başlaması gerektiğini söyledi

İstanbul finans zirvesi ne zaman

IFS’16 7. İstanbul Finans Zirvesi’nin ikinci gününün açılış konuşmasını yapan Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ryszard Czarnecki dünyada yaşanan değişime uygun güçlü bir değişime ihtiyaç duyulduğunu belirterek AB-Türkiye ilişkilerinin AB açısından önemli olduğunu ve Türkiye ile müzakerelerin derhal başlaması gerektiğini belirtti.  Asya'nın küresel rolü yükseliyor Dünyanın önemli bir değişimden geçtiğini belirten Czarnecki, son 20 yıllık dönemde Avrupa’nın küresel rolünün azaldığını, ancak ülkelerin rollerinin artmadığını belirterek: “ABD Başkanı bir izolasyona gidemez. Dünya haritasına baktığımız zaman Asya’nın rolünün arttığını görüyoruz. Çin ve Hindistan’ın öneminin artacağını biliyoruz. Asya’nın önemi hiç azalmadı hep arttı. Latin Amerika’daki kalkınmanın da arttığını görüyoruz. Bu nedenle Türkiye ile müzakerelerin hemen açılması gerektiğini savunuyorum. AB içinde Türkiye’nin üyeliğinin Almanya’yı geride bırakacağı için tereddütü olanlar var. Ancak bu süreç güç dengesinde Avrupa-Atlantik lobisinin güçlenmesini sağlayacaktır.” dedi. Türkiye finans alanına büyük bir ilerleme içinde Türkiye’nin siyaset, ekonomi ve finans anlamında büyük ilerleme kaydettiğini belirten Czarnecki, 2016’nın ilk çeyreğinde GSYH’sını Avro bölgesine göre 3 kat fazla arttırdığına dikkat çekti.  AB içinde bazı çevrelerin ekonomik ve sosyal farklılıkları eleştirmesine dikkat çeken Czarnecki, Polonya’nın da Türkiye gibi bu ülkelerden biri olduğunu da belirterek: “AB çok büyük bir ...