İstanbul ilçeleri imar planı 2015

İstanbul ilçeleri imar planı 2015

İstanbul’da 27 Mart 2015’te askıya çıkarılan 18 ilçenin imar planı, 27 Nisan 2015’te yani bugün askıdan iniyor.

İstanbul ilçeleri imar planı 2015

İstanbul’un 18 ilçesinde bugün askıdan inecek imar planları aşağıda yer alıyor; *Bağcılar İlçesi, Merkez Mahallesi, 363 ve 385 parseller arasında kalan tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ölçekli 17.01.2015 tasdik tarihli plan tadilatı. * Bağcılar İlçesi, 3188 ada, 15 ve 16 parsel, 104 parsel ve 107 parselin bir kısmı ile tescil dışı alan ve 2143 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 13.02.2015 tasdik tarihli plan tadilatı. * Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, 18 pafta, 4156 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 06.03.2015 tasdik tarihli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı. * Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi, 24 pafta, 10911 ve 10915 parselin bil kısmı ile 10911 parselin doğusundaki 8 paftada yer alan çocuk bahçesine terkinli alana ilişkin 1/5000 ölçekli 13.02.2015 tasdik tarihli plan tadilatı. * Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1452 ada, 11 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 17.01.2015 tasdik tarihli plan tadilatı. * Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 25 ada 71 parsel 7 ada, 6 ve 75 parseller ile tescil dışı alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 21.11.2014 tasdik tarihli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı. * Beyoğlu İlçesi, Hacı Ahmet Mahallesi, 1209 ada, 35 ( Eski: 23, 24, 25, 26, 27 ve 30 ) parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 28.01.2015 tasdik tarihli plan tadilatı. * Eyüp İlçesi, Rami Cuma Mahallesi, 239 ada, 12 parsel itiraza ilişkin 1/5000 ölçekli 15.11.2014 tasdik tarihli plan. * Gaziosmanpaşa İlçesi, Merkez Mahallesi, 1972 ada, 1, 2, 3, 8 ve 10 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli 17.01.2015 tasdik tarihli plan tadilatı. * Güngören İlçesi, Merkez Mahallesi, 58 ada, 9 ( Eski: 3-4 ) parsele ilişkin 1/5000 ölçekli 17.01.2015 tasdik tarihli plan tadilatı. * Kadıköy İl&...