İstanbul tarihi iskele restorasyon ihalesi

İstanbul tarihi iskele restorasyon ihalesi

İstanbul’da yer alan 4 adet tarihi iskele, bakım ve restorasyona giriyor. Söz konusu iş için ihale, İBB tarafından 3 Eylül’de yapılacak

İstanbul tarihi iskele restorasyon ihalesi

İstanbul’un Beşiktaş, Kadıköy, Haydarpaşa ve Sütlüce olmak üzere 4 tarihi iskelesinde bakım ve restorasyon yapılacak. İskelelerin bakım onarım ve restorasyon inşaatları için İBB’nin yapacağı ihale, 3 Eylül 2014’te gerçekleştirilecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü Merter Ek Hizmet Binası-M.Nezihi Özmen Mahallesi Keresteciler Sitesi Kasım Sokak’ta yapılacak ihaleye konu olan tarihi iskeleler, yer tesliminden itibaren 150 gün içinde yenilenecek.Tarihi iskeleler için yayınlanan ihale ilanı ise aşağıda yer alıyor;İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİTARİHİ ESER İSKELELERİN BAKIM ONARIM VE RESTORASYON İNŞAATI YAPTIRILACAKTIRİhale Kayıt Numarası : 2014/1000281 - İdarenin a) adresi : Atatürk Bulvarı No:48 Aksaray FATİH/İSTANBULb) telefon ve faks numarası : 2124552580 - 2124552615c) elektronik posta adresi (varsa) : tesislerbakimonarim@ibb.gov.tr2 - İhale konusu yapım işinin niteliği, türü ve miktarı : Restorasyon Yapılacağı yer : Beşiktaş Tarihi İskelesi (Beşiktaş), Kadıköy Tarihi İskelesi (Kadıköy), Haydarpaşa Tarihi İskelesi (Kadıköy) ve Sütlüce Tarihi İskelesi (Beyoğlu) - İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5(beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günüdür3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin: a) Yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü Merter Ek Hizmet Binası-M. Nezihi Özmen Mah. Keresteciler Sitesi Kasım Sok. No: 62 Kat:4 Merter Güngören/İSTANBULb) Tarihi ve saati : 03.09.2014 - 14:004-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :4.1-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:a)  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da esnaf ve sânatkar odası Belgesi.1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından, ilk ...