Kabataş transfer merkezi

Kabataş transfer merkezi

İBB tarafından hayata geçirilen Kabataş Martı projesinin inşaat çalışmaları hız kazandı. Havadan yapılan çekimlerde projenin deniz üstü silüetinin belirdiği gözlemleniyor

Kabataş transfer merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın "ustalık dönemi projesi" olarak tanımladığı Kabataş Martı projesi için çalışmalar devam ediyor. Projenin özellikle deniz kısmındaki bölümleri için faaliyetler hız kazandı. Kazık çakma işlemleri sürüyor Kabataş sahili bugünlerde İBB tarafından projelendirilen Kabataş Transfer Merkezi yatırımı kapsamında sürdürülen inşaat çalışmalarına sahne oluyor. "Kanatları açık bir martıyı" andıran silüeti nedeniyle ilk günden itibaren Martı projesi olarak isimlendirilen "transfer merkezi" için özellikle deniz kısmında yoğun bir inşaat faaliyetleri sürdürülüyor. Bu kapsamda kazık çakma işlemleri hız kazanırken, deniz trafiğinin de olumsuz biçimde etkilenmemesi için özel önlemler alınıyor. Havadan sürdürülen görüntülenme çalışmalarında "denizin üzerine yayılacak" dolgu alanı çok daha net bir biçimde anlaşılırken, dolgu alanı için çakılan kazıkların denize epeyce yayıldığı gözlemleniyor Sivil toplumdan itiraz Kabataş Entegrasyon ve Transfer Merkezi projesi açıklandığı ilk günden itibaren sivil toplum kuruluşlarından gelen itirazla karşılaşmıştı. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Mücella Yapıcı, Kabataş zemininin sulu ve kaygan olduğunu ve projenin yasal gereklilikleri ihtiva etmediğini belirmişti. Meselenin yalnızca rant olmadığını ve bölgenin ulaştırma yükünün vapur sayısının artırılmasıyla da gideribeleceğini savunan Yapıca: "Dünyanın hiçbir yerinde denize 5 metre mesafede metrolu transfer merkezi kurulmaz. Bunlar bir tarafa Martı projesi, mimarı ve ekolojik yetersizlikler barındırıyor" demişti.  ...