Kadıköy belediyesi satılık arsa

Kadıköy belediyesi satılık arsa

Kadıköy Belediyesi, Yalova Kadıköy'de bulunan 2 adet arsanın satışını gerçekleştirecek. Arsalar ihale yoluyla satılacak.

Kadıköy belediyesi satılık arsa

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Yalova'nın Kadıköy bölgesinde bulunan 2 adet arsayı ihale yoluyla satacak. 5 bin 66 ve 5 bin 40 metrekare büyüklüğünde olan arsaların ihalesi ise 2 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilecek.   Söz konusu arsalar kapalı teklif usulüyle satılacakken, ihale saati ise 14:00 olacak. İhale, Yalova Kadıköy Belediye Başkanlığı’nda yapılacak. İhale ilanını aşağıda görebilirsiniz; Kadıköy Belediye Başkanlığından: 1 -  a) Adı                  :  Kadıköy Belediye Başkanlığı       b) Adresi             :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA       c) Telefon No      :  226 8338570-1-2-3       d) Faks No          :  226 8338574       e) e-mail adresi    :  kadıköybel@hotmail.com       f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: İsmet KARAYAVRU-Başkâtip İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 2 - İhale konusu satılacak yerler; Kadıköy Belediyesi sınırları içerisindeki arsalardan; 3 - İhaleye ilişkin bilgiler; a) İhale usulü                                :  Kapalı teklif usulü b) İhalenin yapılacağı adres          :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA c) İhale tarihi  ...