Kadıköy imar planı

Kadıköy imar planı

Kadıköy'de Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Merdivenköy mahallelerini kapsayan 131 hektarlık riskli alanın imar planı askıya çıkarıldı

Kadıköy imar planı

Kadıköy'de Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Merdivenköy mahallelerini kapsayan 131 hektarlık riskli alanın imar planı askıya çıkarıldı.  İstanbul Fikirtepe ve Dumlupınar mahalleleri ile Eğitim ve Merdivenköy mahallelerinin bir kısmını kapsayan “Riskli Alan”a ilişkin olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftalarında hazırlanan plan değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı. Plan, 30 Aralık 2016 ile 28 Ocak 2017 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ve internet sitesinde askıda kalacak.  Plan notları  1) Terklerden sonra Park alanlarına cephesi olan parsellerdeki ve Doruk ve Şahinler sokakta oluşturulması planlanan ticari alanın yapılaşmasının organize edilmesi;  Plan notlarının Konut alanlarında yola mahreç almayan zemin ve bodrum katlarda Ticaret fonksiyonuna izin vermemesi büyük sıkıntı oluşturmaktadır. Plan notu revizesi ile sorun çözüle bilinmektedir. “Ticaret+Konut Alanları(T+K) 36- Ticaret+Konut fonksiyonu ile gösterilen alanlar dışında 15 m. ve daha geniş trafik yollarına cepheli binaların zemin ve yola mahreci olan bodrum katları veya bu katlara bağlantılı iskân edilebilen bodrum katlar ticaret olarak kullanılabilir.” Bahsi geçen plan notuna “…15 m. ve daha geniş trafik yollarına ve kentsel tasarım projesine göre yol cephesinde ayrılan park alanlarına cepheli binaların zemin katları ve yol veya bu park alanlarına mahreci olan bodrum katları…” eklenerek park alanları ile ticarilerin birlikle işlemesinin önü açılarak kurgulanan ticaret caddesi ve diğer park aksları hayata geçirilebilinecektir. 2) 1193 ada 31 ve 34 parseller aslı itibariyle çevre yolunun parselleri olup Fikirtepe de yapı adası i...