Kadıköy yalova satılık arsa

Kadıköy yalova satılık arsa

Kadıköy Belediyesi, Yalova Kadıköy’de yer alan arsasını ihale yoluyla satma kararı aldı. Arsanın ihalesi 26 Ekim 2015 tarihinde yapılacak.

Kadıköy yalova satılık arsa

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Yalova Kadıköy'de yer alan arsasını 4 milyon 32 bin 792 lira bedel biçerek, ihale yoluyla satacak. Söz konusu arsa ihalesi hakkında detaylı bilgiyi aşağıda görebilirsiniz:   Kadıköy Belediye Başkanlığından: 1 - a) Adı                     :  Kadıköy Belediye Başkanlığı b) Adresi                      :  Kadıköy Belediye Başkanlığı-Kadıköy/YALOVA c) Telefon No                  :  226 8338570 - 1 – 2 - 3 d) Faks No                     :  226 8338574 e) e-mail adresi               :  kadıköybel@hotmail.com f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı  :  İsmet KARAYAVRU - Başkâtip İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. 2 - İhale konusu satılacak yerler; Kadıköy Belediyesi sınırları içerisindeki arsadan;  Sıra No:1 Ada No:2409 Parsel No: 11 Satılacak Miktar (Metrekare):5.040,99 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35-a. Maddesi gereğince kapalı teklif arttırma ile satılacaktır. 3 - İhaleye ilişkin bilgiler; a) İhale usulü                                :  Kapalı teklif usulü b) İhalenin yapılacağı adres          : ...