Kağıthane satılık arsa

Kağıthane satılık arsa

İstanbul Devlet Su İşleri, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde yer alan 5 arsasını toplam 16 milyon 168 bin 755 TL'ye satışa çıkarıyor

Kağıthane satılık arsa

İstanbul Devlet Su İşleri, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde yer alan 5 arsasını toplam 16 milyon 168 bin 755 TL'ye satışa çıkarıyor.  Satışı gerçekleşecek arsalar 7024 ada 5 parsel, 7026 ada 3 parsel, 7028 ada 7 parsel ve 7029 ada 3 parselde bulunuyor. Toplam 16 milyon 168 bin 755 TL istenen arsaların ihalesi 5 Aralık 2016 tarihinde saat 14:00 ile 16:15 saatleri arasında İstanbul DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü'nde gerçekleşecek.  İhaleye katılacak olan şirketlerin, şirket sirküleri veya şirket adına tekliflerde bulunacak kişilerin şirketin vekili olduğunu noterden onaylı vekaletname, şirketin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ve siciline kayıtlı olduğu Ticaret Odası'ndan veya sair resmi makamlardan şirketin kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna daire belge (ilk ilan tarihinden sonra alınmış) ile başvuruda bulunması gerekiyor.  ...