Kahramanmaraş belediyesi satılık arsa

Kahramanmaraş belediyesi satılık arsa

Kahramanmaraş Belediyesi Onikişubat'ta yer alan 3 adet arsasını satışa çıkarıyor

Kahramanmaraş belediyesi satılık arsa

Kahramanmaraş Belediyesi Onikişubat'ta yer alan 3 adet arsasını satışa çıkarıyor. Toplam bedeli 31 milyon 448 bin 604 TL olan arsalar, Üngüt, Hayrullah ve Pınarbaşı mahallelerinde yer alıyor.  İhale 4 Ekim'de Kahramanmaraş Belediyesi satılık arsa ihalesi 4 Ekim 2016 tarihinde saat 14:00 ile 14:20 arasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda gerçekleşecek.  Satılık arsa ihalesine katılacaklardan;  * İkametgâh veya tebligat adresini gösterir belge, * Geçici teminat belgesi; geçici teminatlar nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar bankası Çarşı Şubesinde bulunan TR 980001500158007292361081 iban nolu hesabına yatırılarak dekonta açıklama olarak işin adı ve teminatın türü belirtilecektir * İhaleye vekâleten giriyorsa noter onaylı vekâletname ile vekâleten ihaleye girenin noter onaylı imza sirküleri (aslı) * İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanda bulunacaktır. * İhaleye şirket adına giriyorsa evrakların aslı veya Noter tasdikli olmak kaydıyla;   Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi   Ticaret Sicil Gazetesi   Şirket yetkilisine ait imza sirküsü   İhalesi 35 (a) göre yapılan taşınmazların teklif mektuplarının imzalı bir şekilde olması gerekir. ...