Kamuyu aydınlatma platformu (kap)

Kamuyu aydınlatma platformu (kap)

Körfez Gayrimenkul, Dumankaya İnşaat'tan alacaklarını temin edemeyince, karşılığında daire almaya devam edeceklerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurdu

Kamuyu aydınlatma platformu (kap)

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Dumankaya İnşaat'tan alacaklarını temin edemeyince, alacakları karşılığında daire almaya devam edeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurdu.  Konu ile ilgili sözleşmeleri de Temmuz ayında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyuran Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 29 Temmuz 2016 tarihli açıklaması şöyle;  ''Şirketimizce 25.11.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında özetle; - Şirketimizin sahip olduğu İstanbul İli, Kartal İlçesi, Aşağı Mahallesi'nde kain 10160 ada 74 parsel numaralı arsa üzerinde hasılat paylaşımı yöntemiyle Dumankaya İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Dumankaya) tarafından geliştirilen "Dumankaya Horizon" projesinde, açıklama tarihi itibariyle henüz ön satışı yapılmamış olan ve o günkü ekspertiz değerleri toplamı 152.155.000.-TL olan 115 adet bağımsız bölümün 127.810.200.-TL bedelle Dumankaya tarafından satın alınması ve karşılığında Şirketimizin %50 payına düşen 63.905.100.-TL ödenmesi konusunda Dumankaya ile anlaşmaya varıldığı, - Anlaşmaya göre Şirketimize ödenmesi gereken 63.905.100.-TL'den, daha önce Şirketimize avans olarak ödenmiş olan 24.833.921.-TL mahsup edildikten sonra kalan 39.071.179.-TL'nin  Dumankaya tarafından 15.03.2016 tarihinden başlamak üzere 15.04.2017 tarihine kadar aylık taksitler halinde Şirketimize ödeneceği, ifade edilmiştir. Söz konusu anlaşmada ayrıca bağımsız bölümlerin tapularının Şirketimiz tarafından Dumankaya'ya peyderpey (Dumankaya ödemelerini yaptıkça) devredilmesi ve Dumankaya'nın ödemelerinde temerrüde düşmesi halinde, tarafların anlaştığı o günkü ekspertiz değerinin %40 altında fiyatla Şirketimizin kendi seçeceği miktarda bağımsız bölümü geri alma hakkının...