Kat irtifakı kat mülkiyeti farkı

Kat irtifakı kat mülkiyeti farkı

Kat irtifakı; yapılacak olan yapının henüz tamamlanmadan bağımsız bölümlere ayrılması sırasında verilen tapu örneğine denir

Kat irtifakı kat mülkiyeti farkı

Kat irtifakı; yapılacak olan yapının henüz tamamlanmadan bağımsız bölümlere ayrılması sırasında verilen tapu örneğine denir. "Kat irtifakı ne demek?" sorusuna cevap verelim. Müteahhit tarafından yapılan projenin çizimi yapılır ve bu çizim ile birlikte belediyeye gidip inşaat izni alınırken, arsa dairelere ayrılır. Kat irtifakı ne demek bilmek isteyenler şu yolu izleyebilir: Bu işlemlerden sonra da kat irtifak tapusu çıkartılmalıdır. Bu tapu da daire numaraları ve dairelerin kime ait olduğu yazılı olmak durumundadır. İnşaat halinde satın alınan bağımsız bölümler için geçerli olan kat irtifak tapusu, inşaatı yapan firmada arsa tapusu bulunur.Kat irtifakında aranan şartlar1. Yapı tamamlanmamış olmalıdır.2. Arsa üzerine yapılacak olan yapıda bağımsız bölümleri olması gerekmektedir.3. Yapının tamamında kat irtifakı olmalıdır.4. Maliklerin hepsi böyle bir şey talep etmelidir.5. Kanunda belirtilen belgelerin alınması şarttır.Kat irtifakı için gerekli evraklar1. Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri, bu değerlere orantılı bir şekilde arsa paylarının yazılı olduğu bir dilekçe gereklidir.2. Yapının bir mühendis ya da mimar tarafından yapılması gerekmektedir.3. Söz konusu yapının belediye tarafından onaylanması şarttır.4. Arsa üzerinde inşa edilecek olan yapının konumu, arsada yer alacak olan yollar, caddeler, parklar, bahçeler belirtilerek belediyenin onayının alınması zorunludur.5. Ana gayrimenkulün yönetim planı tüm maliklerce imzalanmış olmalıdır.6. Bağımsız bölümlerin sırasıyla tüm detaylarının yazılı olduğu bir liste düzenlemelidir. Bu listenin tüm malikler tarafından imzalanarak, noterde onaylanmış olmalıdır.7. Taşınmaz malın arsa payı, adedi, parsel ve paftası belirtilmelidir. 8. Tarafların nüfus cüzdanı, pasaportu ve vergi numarası bildirilmelidir.İskan talebi için gerekli evraklar1. S.S.K İlişik kesme belgesi2. Vergi İlişik Kesme Belgesi( Vergi Dairesinden)3. Kanal Vizesi (Aski'den)4. Cephe Fotoğrafları5. Ego Uygunluk Belgesi6. Telekom Uygunluk Belgesi7. Sığı...