Katı yakıt kullanım yönetmeliği

Katı yakıt kullanım yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce kış aylarının yaklaşması ile birlikte katı yakıtların yakımı, denetimi konusunda önemli uyarılarda bulundu

Katı yakıt kullanım yönetmeliği

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce kış aylarının yaklaşması ile birlikte katı yakıtların yakımı, denetimi konusunda önemli uyarılarda bulundu.Hava kirliliği düzenlemelerine dikkatIsınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolüne yönelik düzenlemeleri hatırlatan Bakan Güllüce; 'Konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayi ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacağız ve etkin şekilde denetleyeceğiz.' dedi.Bu amaç doğrultusunda, özellikle ısınmada kullanılan katı yakıtların özellikleri ile yakıtların üretimi, torbalanması, dağıtımı, satışı ve bu yakıtların kullanıldığı yakma tesisleri ile ilgili esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirleniyor.Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri düzenleme yetkisine sahipKonuyu değerlendiren Bakan Güllüce; 'Çevre ve Şehircilik il Müdürlükleri kritik meteorolojik şartların oluştuğu veya hava kirliliğinin artış gösterdiği bölgelerde, il mahalli çevre kurullarınca insan ve çevresi üzerinde meydana gelecek zararlara karşı; ısınma amaçlı katı, sıvı ve gaz yakıtlı yakma tesislerinin çalışma saatlerini düzenleyebilir, daha kaliteli katı ve sıvı yakıtların kullanılması yönünde yeni düzenlemeler yapabilir.' dedi.Katı yakıtlar laboratuvarda analiz ediliyorIsınma amaçlı tüm katı yakıtlar vatandaşların kullanımına sunulmadan önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ithal kömürler için, yakıt ithalat işlemlerinin yapıldığı gümrüklü sahada, yerli yakıtlar için ise yerli yakıtların üretildiği ocakta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri teknik personelince standartlara uygun numune alınarak Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda analiz ettiriliyor. Analiz sonucunun mevzuatta belirlenen sınır değerleri sağlaması durumunda yakıtın ısınma amaçlı olarak hangi yerleşim bölgelerinde kullanabil...