Kayseri büyükşehir belediyesi satılık arsa ihalesi

Kayseri büyükşehir belediyesi satılık arsa ihalesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kocasinan ilçesi Pervane Mahallesi'ndeki arsasını satışa çıkarıyor

Kayseri büyükşehir belediyesi satılık arsa ihalesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kocasinan ilçesi Pervane Mahallesi'ndeki arsasını satışa çıkarıyor.  Konut ve ticaret alanlı arsanın ihalesi 11 Ocak 2017 tarihinde saat 14:00'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşecek. İhale şartnamesi 100 TL bedelle Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir ya da ücretsiz olarak görülebilir. Söz konusu satılık arsa için 4 milyon 170 bin TL isteniyor.  Kayseri Büyükşehir Belediyesi satılık arsa ihalesine katılacak olanlardan istenen belgeler;  a) 2886 Sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu b) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır) c) Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. ç) Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. d) Şartname bedeli 100,00.- TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi. e) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. ...