Kayseri kocasinan belediyesi

Kayseri kocasinan belediyesi

Kayseri Kocasinan Belediyesi Yenidoğan ve Tanpınar mahallelerindeki 2 adet arsasını satışa çıkarıyor

Kayseri kocasinan belediyesi

Kayseri Kocasinan Belediyesi Yenidoğan ve Tanpınar mahallelerindeki 2 adet arsasını satışa çıkarıyor. Söz konusu arsaların ihalesi 1 Kasım 2016 tarihinde saat 15:00 ile 15:15 saatlerinde Kocasinan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.  Kocasinan Belediyesi satılık arsa ihalesine katılacaklardan istenen belgeler;  1) Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler; - İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı), - Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı), - Tebligat için yasal adres bildirimi, - Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır), - İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti), - Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır. - 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir, - İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır), - Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir. 2) Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler; - Tebligat için yasal adres bildirimi, - Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır), - İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli s...