Kentsel dönüşüm hangi aşamada

Kentsel dönüşüm hangi aşamada

16 Kasım'da meydana gelen ve İstanbul'un çeşitli ilçelerinden hissedilen 4.2 şiddetindeki deprem "Kentsel Dönüşüm çalışmalarında gelinen aşamanın yetersizliğini bir kez daha hatırlattı. KENTDER Başkanı Erkanlı, dönüşüm sürecinin hızlandırılması gerektiğini söyledi

Kentsel dönüşüm hangi aşamada

16 Kasım'da yaşanan 4.2'lik sarsıntı, Büyük Marmara depreminin tarihi ve  "kentsel dönüşüm sürecinde" hangi aşamadayız sorularının bir keç daha sorulmasına neden oldu. Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Derneği-KENTDER Başkanı Rıza Hüseyin Erkanlı, yaşanan sarsıntının kentsel dönüşümü hızlandırmak için verilmiş bir sinyal olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'de 6.5 milyon çürük yapı, büyük depremi bekliyor Fay hattı üzerinde bulunan İstanbul'un her an büyük ve şiddetli bir depreme tanık olabileceğini ve 6.5 milyonu bulan çürük yapı stokunun kentsel dönüşüm sürecinde ulaşılan aşamanın yetersizliğini vurgulamada yeterli olduğnu söyleyen Erkanlı16 Kasım 2015 tarihinde Marmara'da gerçekleşen 4.2 şiddetindeki depremin, işin ciddiyetini ve aciliyetin düşünmeye sevk etttiğini vurguladı. Erkanlı: "Bu depremin süreci hızlandırmak için yeni bakış açıları ve yöntemler geliştirmemiz gerektiğini ortaya koyması gerek” dedi.  20 yıl içerisinde 6.5 milyon konutun dönüşümünde yeterli adımların atılmadığını ve ilerlenen hızla hedefe ulaşılmasının güç olduğunu da söyleyen Erkanlı, kentsel dönüşüm sürecinde "can güvenliğinin" ön planda tutularak "daha fazla konut sahibi" olma kaygısından vazgeçilmesi gerektiğini belirtti. Erkanlı: "Bu bakış açısı kentsel dönüşümü tıkayan en önemli etkenlerin başında geliyor. Malikleri tabiki haklarını en adil şekilde almalı ama olamayacak taleplerin süreci tıkayıp başka daha büyük riskler oluşturacağını görmeli." dedi.  Rakamlarla Kentsel Dönüşümde Gelinen Aşama Bakanla...