Kentsel vizyon 39kent1istanbul

Kentsel vizyon 39kent1istanbul

17 Ağustos depreminin 15’inci yıldönümünde ‘Ortak Vizyon, Ortak Gelecek’ söylemi ile İstanbul ilçelerinin mekânsal strateji planları Kentsel Vizyon Platformu tarafından hazırlanacak

Kentsel vizyon 39kent1istanbul

Kentsel Vizyon Platformu, 17 Ağustos depreminin 15’inci yıldönümünde ‘Ortak Vizyon, Ortak Gelecek’ söylemi ile İstanbul ilçelerinin mekânsal strateji planlarını hazırlayacak. ‘39Kent1İstanbul’ programının temel amacı, kentlerin gelişim ve dönüşüm stratejilerini belirleyecek  ‘Mekânsal Strateji Planı’  hazırlamanın yanı sıra; yapı ve yaşam kalitesi riskini en aza indirecek  ‘Dayanıklı Kentler’ yaklaşımını tartışmaya açmak olacak.Nef Yönetim Kurulu Üyesi Erden Timur ve Kentsel Strateji Kurucu Ortağı, Şehir Plancısı A. Faruk Göksu tarafından 17 Ağustos 2013 tarihinde kurulan ‘Kentsel Vizyon Platformu’, kuruluşunun 2’nci yılında ve büyük Marmara depreminin 15’inci yılında yeni bir çağrı ile ‘39Kent1İstanbul Programı’nı başlatıyor.‘39Kent1İstanbul’ programı, her biri Anadolu ve Avrupa kentlerinin birçoğundan daha büyük İstanbul ilçelerinin mekânsal strateji planlarını hazırlayarak, yeni dönüşüm sürecinde farklılıklar ortaya koyarak, yeni planlama yaklaşımı ve kent modellerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.Artık imar planlaması değil, şehir planlaması yapılmalıPlatformun kurucuları Erden Timur ve A.Faruk Göksu, klasik imar planı anlayışı ile kentlerin birbirine benzediğini, kentlerin kimlik ve karakterlerini kaybettiğini belirterek, yeni dönüşüm sürecinde şehir planlaması yaklaşımı ile kentlerin mekânsal strateji planları ile tasarım rehberlerinin hazırlanması gerektiğini söylediler.Program kapsamında en az bir plancı ve bir mimar olmak üzere oluşturulan çalışma grupları, 3 aylık süre içinde Stüdyo 33 uzmanlarının vereceği eğitimler ve belirlenen içerik çerçevesinde çalışmalarını belediye yöneticileri ile ortak sürdürecek.‘Mekânsal Strateji Planı’ ve ’Eylem Planları’14 Haziran 2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin, kent yönetimlerinin mekânsal strateji ve eylem planlarının hazırlanmasını zorunlu kıldığını vurgulayan platform kurucuları, bu gerekçe ile başlattıkları programın omurgasını strateji...