Key listesinde adiniz var mi öğrenmek için tiklayin

Key listesinde adiniz var mi öğrenmek için tiklayin

KEY Listesi isimleri henüz açıklanmamış olup, Resmi Gazete ilanlarından ya da haberlerimizden takip ederek öğrenebilirsiniz

Key listesinde adiniz var mi öğrenmek için tiklayin

KEY listesi isimleri açıklamadan önce KEY hakkında merak edilenleri inceleyelim. Konut Edindirme Yardımı olan KEY, Turgut Özal hükümetinden itibaren vardır. Sadece Ziraat Bankası şubelerinden alınabilecek olup, kişilerin çalışma sürelerine göre alacağı ödeme tutarı değişiyor. KEY kesintileri yapıldığı dönemde üç ay çalışmış kişiyle, kesinti süresince tam çalışmış kişinin alacağı rakam çok farklı oluyor. KEY Listesi KEY Listesi henüz açıklanmamış olup, Resmi Gazete’de ilan edildikten sonra KEY Listesi ulaşılabilir. Peki KEY Listesi kimleri kapsar? İşte cevabı… MADDE 3 – (1) Mülga 3320 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü olup, ilgili mevzuatı uyarınca bu Kanuna ekli (1) sayılı cetveli daha önce gönderen kurumlar dışındaki tüm kurum ve kuruluşlar;  a) Konut edindirme yardımı Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmış olan hak sahiplerinin isimleri ve yardım tutarlarının yer aldığı listeleri,  b) Konut edindirme yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine aktarılmamış olan hak sahiplerinin isimleri ile yardım tutarlarının yer aldığı listeleri, her hak sahibi için bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvele uygun şekilde ve elektronik ortamda kayıtlı olarak 6 ay içinde Bankaya teslim eder. Bakanlar Kurulu bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere 3 aya kadar uzatmaya yetkilidir.  (2) Bu süre içinde hak sahiplerine ilişkin listelerin bildirilmemesi, mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgili kurum veya kuruluşlara aittir.  (3) Kurumlar bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen listelerdeki tutarlarla bu tutarların ilg...