Kiler kartal rahmanlar

Kiler kartal rahmanlar

Kiler GYO Kartal Rahmanlar bölgesi için hazırlandığı yeni projesi ile ilgili, arsa sahipleyle sözleşme sürecine ilişkin alınan kararları açıkladı

Kiler kartal rahmanlar

Kiler GYO Kartal Rahmanlar bölgesi için hazırlandığı yeni projesi ile ilgili, arsa sahipleyle sözleşme sürecine ilişkin alınan kararları açıkladı. Projenin ruhsat alındıktan sonra 30 ayda tamamlanması planlanıyor. Öncelik olarak Kiler GYO'nun İlbank'tan aldığı aynı bölgede yer alan arsa üzerindeki Referans Kartal projesi satışa sunulacak.Kartal Rahmanlar bölgesindeki 6 adet parsele ait sözleşme sürecine ilişkin kararlar ile ilgili açıklamalar şöyle;AÇIKLAMA:Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.1-İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi 2795 Ada 82, 87 ve 84, 85, 19 ve 48 Parsel no'lu, "Arsa" nitelikli gayrimenkuller üzerinde sahip olunan hakların (mülkiyet hariç), 27.12.2010 tarihinde düzenlenen devir ve temlik sözleşmesi ile Biskon Yapı A.Ş.'ne devir ve temlik edilmesi kararlaştırılmış olan tüm unsurların yeniden Kiler GYO A.Ş.'ne geri devredilmesine,Biskon Yapı A.Ş. ile 26.500.000,00.-TL + KDV bedel ile (Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'nin hazırlamış olduğu 2015-018-GYO-003 nolu raporuna göre Biskon Yapı A.Ş.'nin hak değeri 31.620.000 TL + KDV) "Geri Devir ve Temlik Sözleşmesi" imzalanmasına, Geri Devir ve Temlik bedelinin, Biskon Yapı A.Ş.'nin Kiler GYO A.Ş.'ne olan borçlarından mahsup edilmek suretiyle ödenmesine,2-İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi 2795 Ada 82, 84, 85 (%37,5 hissesi) ve 19 Parsel no'lu arsa nitelikli gayrimenkullerin İsmet Erenleroğlu'dan 15.850.000,00.-TL bedel ile (Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'nin hazırlamış olduğu 2015-018-GYO-003 nolu raporuna göre gayrimenkullerin toplam değeri 60.493.000TL + KDV) satın alınmasına, gayrimenkullerin üzerindeki mahkeme tedbirlerinin ve şerhlerin tapu devrini takiben 3 ay içerisinde kaldırılmasına,3-İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi 2795 Ada 48, 85 ve 87 Parsel no'lu, arsa nitelikli gayrimenkullerde SS Umut Konut Yapı Kooperatifi'nin 1.870,75 m2, SS Özşafak Konut Yapı Kooperatifi'nin 4.179,25 m2 ve İsmail Kenan Özyuva...