Kira artışı ihtarnamesi

Kira artışı ihtarnamesi

İşyeri ve mesken kiralamalarında sözleşmenin uzatılması durumunda yeni kira döneminde kiraya belirli bir oranda artış yapılıyor. Yeni kira bedeli kiracıya ihtar gönderilerek bildirilebiliyor. Kira artışı için ihtarname örneği haberimizde...

Kira artışı ihtarnamesi

İşyeri ve mesken kiralamalarında sözleşmenin uzatılması durumunda yeni kira döneminde kiraya belirli bir oranda artış yapılıyor. Yeni kira bedeli kiracıya ihtar gönderilerek bildirilebiliyor. Kira artışı için ihtarname örneği haberimizde... Meskende kira bedeline ÜFE oranlarında zam yapılırken, işyeri kiralarında 2020 yılına kadar sözleşme serbestisi uygulanıyor. Sözleşmeye bağlı kalmak şartıyla istenilen oranda zam yapılabiliyor.  Kira artışı için ihtarname örneği  …………….. NOTERLİĞİNE KEŞİDECİ : VEKİLLERİ : MUHATAP : KONU : …/… /… tarihinde başlayacak yeni kira döneminde aylık kiranın …… TL olarak ödenmesi talebi AÇIKLAMA : 1- Sayın Muhatap, mülkiyeti müvekkile ait yukarıda adresiniz olarak gösterilen yerdeki mecuru …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesine dayalı olarak kiracı sıfatı ile kullanmaktasınız Aylık kira …… TL’dır 2- Mezkur kira sözleşmesinde kira artışına ilişkin özel bir şart bulunmamaktadır Sözleşmenin imzalandığı tarihe göre içinde bulunduğumuz dönem dördüncü kira dönemidir Dört yıldır kira artışı yapılmamıştır Günün şartları, taşınmazın konumu ve emsallerine göre kira çok düşük kalmıştır Bu nedenle yeni kira döneminde aylık kiranın koşullar ve hakkaniyet ölçüsünde artırılması gerekmektedir Sayın Muhatap, kısaca açıklanan nedenlerle yeni kira döneminde aylık kiranın net … TL olarak ödenmesini, aksi takdirde kira tespiti için dava açılacağını, bu uğurda yapılacak tüm yargılama giderleri ve vekillik ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederim Sayın Noter; üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muha...