Kira bedelinin tespiti davası harcı

Kira bedelinin tespiti davası harcı

Yeni kira döneminde kira bedelini belirlemek amacıyla açılan kira tespit davasının harç miktarı ne kadardır? Bu konuda cebinizden çıkacak miktarı araştırdık.

Kira bedelinin tespiti davası harcı

Kira tespit davaları, adından anlaşılacağı üzere kira bedelinin belirlenmesi amacıyla açılıyor. Bazı durumlarda ev sahibi ile kiracı yeni kira döneminde kira bedeli konusunda anlaşmazlığa düşebiliyor. İşte bu noktada mahkemenin müdahalesi gerekiyor ve davalar da böylece açılıyor. Kira tespit davalarını açmak için belli bir dönem olmadığı gibi, bu davayı her iki tarafta yani kiracı da ev sahibi de açabiliyor. Davayı açmak için ilgili tarafın bir dilekçe ile mahkemeye başvurması da yeterli oluyor.   Mahkeme kira bedelini nasıl belirliyor? Bu dava açıldıktan sonra kira bedelini belirleme işi ise mahkemeye kalıyor. Mahkeme bedeli belirlerken öncelikle taşınmazın bulunduğu bölgede bir inceleme başlatıyor. Bölgedeki ortalama kira fiyatlarını araştırarak, uygun görüldüğü durumlarda bölgede keşfe de çıkabiliyor. Tüm bu kriterler ışığında da kira bedelini belirliyor. Kira tespit davaları hakkında detaylı bilgileri paylaştıktan sonra gelelim kira tespit davasının harç miktarına. Bu davayı açan kişilerin cebinden çıkacak miktar ise 600-700 lira.   ...