Kira kontratından olması gerekenler

Kira kontratından olması gerekenler

Kiracı ile ev sahibi arasında imzalanan kira kontratından olması gerekenler nelerdir? İşte yanıtı...

Kira kontratından olması gerekenler

Kira kontratı, kiracı ile ev sahibi arasındaki hakları ve yükümlülüklerin olduğu resmi belgedir. Kira kontratının yasal sayılabilmesi için ise kira kontratının olmazsa olmazları vardır. İşte kira kontratında olması gerekenler... Kira kontratında olması gerekenler - Ev sahibi ve kiracının kimlik bilgileri - Ev sahibi ve kiracının iletişim bilgileri - Taşınmazın güncel durumu - Kira kontratı maddeleri Kira kontratına, tapu dairesi, mahalle, cadde ve sokak, apartman kapı numarası, kiralanan gayrimenkulün cinsi, apartman dairesi, kiralaya verenin adı soyadı ve kimlik numarası, kiracının adı soyadı ve kimlik numarası, kiracının adresi, kontratın başlangıç tarihi, kontratın süresi, yıllık kira bedeli, aylık kira bedeli, ödeme şekli, kiralanan taşınmazın kullanım şekli, kiralanan taşınmazın durumu, teslim edilen demirbaşlar tek tek yazılır.  Kira kontratında olması gereken maddeler – Kiracı, kiralanan taşınmazı özenle kullanmak zorundadır. – Kiracı, kiralana taşınmazda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmak zorundadır. – Kiracı, kiralanan taşınmazı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez. – Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralanan taşınmazda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır. – Üçüncü kişilerin kiralanan taşınmaz üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır. – Kiracı, kiralanan taşınmazda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur. – Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır. – Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gerek...