Kira sözleşmesi nasıl sonlandırılır

Kira sözleşmesi nasıl sonlandırılır

Kiracı evden memnun değişse ya da ev sahibi ile arasında bir anlaşmazlık varsaa kiracı sözleşmeyi nasıl fesheder? İşte yanıtı...

Kira sözleşmesi nasıl sonlandırılır

Kiracı evden memnun değişse ya da ev sahibi ile arasında bir anlaşmazlık varsaa kiracı sözleşmeyi nasıl fesheder? İşte yanıtı... Kiracıların ev sahipleri ile yaptıkları kira sözleşmesinin dolması halinde söz konusu evde oturmak istemiyorsa, bu ev sahibine mutlaka bildirmelilerdir. Bildirilmediği durumlarda kira kontratı kendiliğinden süresiz olarak yenilenmiş oluyor.  Kiracı, kira döneminin sonunda 15 gün önce yazılı ihtar ile birlikte kontratın yenilenmesini istemediğini bildirmelidir. 15 gün önceden bildiren kiracı süresi dolan kira sözleşmesini bitirmiş oluyor. Bildirim yapılmazsa sözleşme otomatik olarak devam etmiş oluyor.  Borçlar Kanunu'nun 331. Maddesi'nde ''kiracı sözleşmeyi nasıl fesheder?'' sorusu ile ilgili açıklamalar bulunuyor.  Söz konusu madde şöyle;  M. 331: Olağanüstü fesih yollarından biri olan, önemli sebeplerin varlığı halinde sözleşmenin feshi düzenlenmiştir. 818 sayılı Kanun’un 264.maddesinden farklı olarak, kira sözleşmesinin belirli süreli taşınmaz kirası olması aranmadığı gibi, böyle bir fesihte istenecek maddi tazminat ve tutarı ile ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiş; aynı zamanda kiracının kiralananı boş olarak teslimi için tazminatın ödenmesi gerektiğine ilişkin hüküm de alınmamıştır. Ancak hâkime, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlama yetkisi verilmiştir. Böylece kiralananın niteliğine bakılmaksızın tüm kira sözleşmeleri bakımından genel bir düzenlemeye yer verilmiştir. Bu durumda, taraflardan her biri, fesih bildiriminin, fesih dönemlerinin sonu itibarıyla yapılması zorunluluğu olmaksızın, m.367’de öngörülen sürelere uygun olarak feshedebilir. Kiracının İflası-...