Kira tespit davası açma süresi

Kira tespit davası açma süresi

Ev sahibi ile kiracı arasında kira zammı hususunda oluşan anlaşmazlıklar neticesinde açılan kira artış davaları için örnek bir dilekçe araştırdık. İşte kira tespit davası dilekçe örneği…

Kira tespit davası açma süresi

Mal sahipleri ile kiracıları kiraya yapılacak zam konusunda anlaşmazlığa düştüklerinde kira artış davası açabiliyorlar. Gerek mal sahibinin gerekse kiracının açabildiği bu davalar, Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde görülüyor. Peki bir kira tespit davası dilekçesi nasıl olur? İşte sizler için araştırdığımız kira tespit davası dilekçe örneği… … HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI                                : VEKİLİ                                 : DAVALI                                : KONU                                   : Kira bedelinin tespiti talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR                 : 1- Davalı …/…/… tarihli kira sözleşmesi gereği müvekkilimin maliki bulunduğu taşınmazda aylık …TL kira karşılığı oturmaktadır. 2- Davalının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok altında olduğundan müvekkil davalı kiracıya ……. tarihindeki ihtarname ile kira bedeli artırımı hakkındaki isteğini bildirmiş olmasına rağmen davalı buna yanaşmamıştır. 3- Aylık kira bedelinin toptan eşya ve geçim endeksleri ve ekonomik esaslar göz önünde tutularak  rayi&cce...