Kira yardımı başvuruları

Kira yardımı başvuruları

Kentsel dönüşümde devletin verdiği kira yardımını alabilmek için bazı belgelerin temin edilmesi şart. İşte kentsel dönüşüm kira yardımı evrakları.

Kira yardımı başvuruları

Kentsel dönüşüm kira yardımı evrakları aşağıda yer alıyor. Kira yardımı başvurusu için gerekli belgeler:Malik Başvurusu İçinEk-1 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)Nüfus Cüzdanı Aslı ve FotokopisiKonut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve FotokopisiTapu arsa paylı ise; bağımsız birimin kime ait olduğunu gösterir Emlak Vergi Beyannamesi (İlgili Belediyeden alınacak, yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü, bağımsız birim numarasını ve bağımsız birimin hisse oranını gösterir olmalı ) veya son 3 aya ait elektrik, su ve doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; malikin adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı)Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü)Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbankası, vadesiz hesap)Vekâletname ile başvuru yapılacak ise;Vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamede "6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi" ibaresinin yer almasıVekaletname aslı ve fotokopisiVekâletname ile birlikte vekilin kimlik aslı ve fotokopisiTaşınma yardımı başvurusu için gerekli belgeler:Konut Kiracıları İçinEk-2 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek)Nüfus Cüzdanı Aslı ve FotokopisiRiskli binada oturduğunu gösterir; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı) veya son 3 aya ait elektrik, su, doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; kiracının adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız bölüm numarasını gösterir olmalı)Yeni Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)Riskli Yapı Belirtme Yazısının FotokopisiKamu Bankalarına Ait Hesap Numarası, (IBAN) Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halkbanka...