Kiracı icra takibi dilekçesi

Kiracı icra takibi dilekçesi

Mal sahipleri kiracısı için icra takibi başlatabilme hakkına sahipler. Peki kiracı icra takibi nasıl yapılır?

Kiracı icra takibi dilekçesi

Mal sahipleri, kiracısı için icra takibi başlatabilir. Peki süreç nasıl işler, kiracı icra takibi nasıl yapılır? Mal sahibi kiranın ödenmesinin yanında tahliyede isterse, ilamsız tahliye takibi yapması gerekiyor. Bu takip için mal sahibinin öncelikle kiracının yerleşim yerindeki icra dairesine başvuru yapması gerekiyor. Takip başlatıldıktan sonra, kiracı itiraz da bulunmaz ve kira borcunu ödemezse, ihtar müddetinin bitim tarihini takip eden altı ay içinde talep üzerine icra mahkemesince tahliyeye karar verilir. Kiracı icra takibi dilekçe örneği nasıl olur? ........ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE İCRA DOSYA NO: ……… İCRA MÜD. 2015/………. E. DAVACI : …………………….(T.C Kimlik No: ………………………..) VEKİLİ :……………………….. DAVALI : ………………………(T.C Kimlik No: ……………………………) KONUSU : Davalı borçlunun ……………………………… adresindeki gayrimenkulden tahliyesi talebidir. AÇIKLAMALAR 1- ……………… başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi gereği, ekli tabloda gösterildiği üzere ödenmesi gereken kira bedellerinin, vadesinde ve tam olarak ödenmemesi üzerine, ……………. İcra Müdürlüğü’nün 2015/………….. E. Sayılı dosyasından tahliye talepli olarak icra takibi başlatılmış, davalı / borçluya Örnek No: 13 ödeme emri ../2015 tarihinde tebliğ edilmiş ancak davalı bor&ccedi...