Kiracı tahliyesi

Kiracı tahliyesi

Yeni Borçlar Kanununa göre daire kiralayan kira sözleşmesini 10 yıllık sürenin sonunda sebep göstermeksizin feshedebilir. Peki, kiracı nasıl tahliye edilir? İşte yanıtı...

Kiracı tahliyesi

Yeni Borçlar Kanununa göre daire kiralayan kira sözleşmesini 10 yıllık sürenin sonunda sebep göstermeksizin feshedebilir. Peki, kiracı nasıl tahliye edilir? İşte yanıtı... Eski Borçlar Kanununa göre kiralayanın nedensiz olarak kira sözleşmesini feshetme konusunda yasal bir yetkisi yoktu. Sözleşmeler süre sonunda kiracı feshetmediğinde birer yıllık süreyle kendiliğinden yenileniyordu. Yeni Borçlar Kanununa göre ise kiralayanın lehine düzenlemeler yapıldı. Artık kiralayana kira sözleşmesini 10 yıllık sürenin sonunda sebep göstermeden fesh etme hakkı tanındı.  Ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı evden çıkarabilir?  - Kira sözleşmesinin taraflarca belirlenmiş süresi dolmuş olması.  - Sürenin dolmasından itibaren birer yılık süreler ile toplam 10 yıllık uzama süresi tamamlanmış olması. - 10 yıllık uzama süresinin bitimini takip eden yeni kira döneminin sona ermesinden en az 3 ay önce kiracıya yazılı bir bildirimde bulunulması gerekiyor.  Kiracı nasıl tahliye edilir? Yeni yasa ile birlikte artık ev sahipleri yakın akrabalarının ihtiyaçları için de kiracıdan tahliye isteyebiliyor. Ev sahibi söz konusu taşınmazda tadilat yapacaksa evin tahliyesini isteyebiliyor. Ev sahiplerinin en önemli sorunu olan kira ödememek de kiracı tahliyesi için bir sebeptir. Kiracının kiraya aykırı davranması durumunda da kiraya veren kişi sözleşme süresini beklemeden sözleşmeyi hemen feshedebiliyor.  ...