Kırsal dönüşüm ilk etap

Kırsal dönüşüm ilk etap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kırsal alanda yaşam kalitesini yükseltmek için kırsal dönüşüm çalışmalarına hız verdi

Kırsal dönüşüm ilk etap

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kırsal alanda yaşam kalitesini yükseltmek için kırsal dönüşüm çalışmalarına hız verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, önceliğin, kamu tarafından üst yapı ve altyapıların planlanması. Bunlara ilişkin yasal düzenlemeler ve alınacak ekonomik önlemler ile yeni yerleşim alanlarında internet kafe alanı, köy meydanı, köy konağı, spor tesisi gibi sosyal tesislerin yapılması hususlarına verileceği belirtildi. Bu tesislerin yapımının teşvik edilmesi ile kırsalda yaşayan vatandaşların ekonomik ve kültürel gelişmeleri sağlanarak, kırsaldan büyük kentlere göç engellenecek hatta tam tersine süreç işleyecek, sosyal ve kültürel çatışmaların önüne geçilebilecek. Pilot olarak belirlenenBakanlık en kısa sürede yapım aşamasına geçilebilecek köy belirleme çalışmalarına başladı. Bu kapsamda pilot köyler şu şekilde belirlendi: 1-Kütahya-Arslanapa İlçesi -Kureyşler köyü (57 hak sahibi)2-Kahramanmaraş-Göksu İlçesi -Gücüksu köyü(76 hak sahibi)3-Karaman-Merkez-Güldere köyü (79 hak sahibi ) belirlendi.Kureyşler ve Gücüksu köyünde hak sahipliği, yer seçimi, jeolojik-jeoteknik etütler, harita, imar planı, parselasyon çalışmaları tamamlanmış olup arsa satışları yapıldı. Altyapı ve üstyapı proje çalışmalarına başlanmış ve tamamlanmak üzere. Bu iki köyde yapım işlerine başlanabilmesi için beş aylık süre öngörülüyor.Güldere köyünde ise hak sahipliği ve yeni yerleşim için alan belirlenmiş ve Bakanlığa tahsisi istendi. Tahsisin alınması sonrası hızlı bir şekilde yapım aşamasına geçilecek. Bu işler için yedi aylık süre öngörülüyor.Konuyu değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce: 'Proje kapsamında konutlar vatandaşlar tarafından seçilen yöresel projeler baz alınarak yapılacak. Bunun yanında bir adet köy konağı, köy meydanı ve çeşme bir adet, iki yüz yada üç yüz kişilik cami, bir adet şadırvan, bin metrakarelik alana üstü kapalı bir adet pazar yeri, üç adet tandır evi muhtelif yerlere, içerisinde lavabo traktör garajı olmak üzere müştemilat yapılacak' ...