Kıyılar yasal düzenleme

Kıyılar yasal düzenleme

Çevre Bakanlığı tarafından geliştirilen İzmit Körfezi Bütünleşik Kıyı Alanları planıyla, İzmit Körfezi'nde kıyı ve deniz alanlarının sürdürülebilir kullanımı sağlanacak

Kıyılar yasal düzenleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatı ile sürdürülen bütünleşik kıyı alanları çalışmaları kapsamında İzmit Körfezi Bütünleşik Kıyı Alanları planı hazırlandı. Bakanlık tarafından hazırlanan plan kapsamında İzmit Körfezi'nde kıyı ve deniz alanlarının sürdürülebilir kullanımı hedefleniyor.Kıyı yapılaşması kontrol altına alınacakPlan ayrıca İzmit Körfezi'ndeki yapılaşmayı düzen altına almaya ve planlı gelişimini sağlamayı, körfezde çevre ve deniz kirliliğini önlemeyi, körfez kıyılarının etkileşim alanı ile birlikte tüm sektörel faaliyet ve planları, sosyal ve ekonomik konuları da içerecek şekilde bütünleşik bir yaklaşımla ele almayı hedefliyor. Onaylanan plan gerek deniz tarafında, gerekse de kara tarafında kalan bölümünde yer alan kültürel, doğal, ekolojik değerleri ve sulak alanları korumaya yönelik hazırlandı.Uzlaşmacı bir planİzmit körfezinde karar almaya yetkili kurumları bir araya getirerek uzlaşmacı bir yöntemle hazırlanan plan, İzmit Körfezi'nde, kıyı alanları ile bu alanların fonksiyonel ve fiziksel olarak devamı niteliğindeki geri sahaların korunmasına ve kullanılmasına dair stratejiler, plan hükümleri ve plan paftasından oluşan stratejik bir plan olarak nitelendiriliyor.Planın içeriğiKörfezdeki kıyılarda örtüşen yetki alanlarını düzenlemek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, öngördüğü stratejilerle, körfez kıyı alanlarının uyumlu ve dengeli bir şekilde korunarak kullanımını teşvik etmek, körfez kıyı alanlarında yapılacak kıyı yapılarına ilişkin uygulamalar için yol gösterici strateji ve hedefler sunmak, körfez içinde yapılacak teklifler için tekil liman yatırımları yerine toplu liman bölgelerini teşvik etmek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanan Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Planı, Turizm Kıyı Yapıları Master Planı, Yat Limanları Master Planı, Balıkçılık Kıyı Yapıları Durum ve İhtiyaç Analizi Raporu gibi önemli belgelere atıfta bulunmak, öncelikli yatırım bölgelerini belirlemek ve Plan kapsamında öncelikli olmayan...