Kocaeli başiskele belediyesi

Kocaeli başiskele belediyesi

Başiskele Belediyrsi kendisine ait olan 11 adet arsasını 30 Kasım'da satışa çıkarıyor

Kocaeli başiskele belediyesi

Başiskele Belediyesi kendisine ait olan 11 adet arsasını 30 Kasım'da satışa çıkarıyor.  Kullar, Şehitekrem, Yuvacık ve Yeniköy mahallelerinde bulunan 11 arsa satışa çıkıyor. Satışa söz konusu satılık arsaların ihalesi 30 Kasım 2016 tarihinde saat 09:30 ile 16:00 saatleri arasında Yuvacık Hizmet Binası 2. Kat Kütüphane salonunda gerçekleşecek.  İhale şartnamesi 500 TL karşılığında Başiskele Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü İhale Birimi'nden alınabilir. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler; a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler), c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler) d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler) e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun) g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması    ...