Kocasinan belediyesi satılık arsa

Kocasinan belediyesi satılık arsa

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığı, mülkiyeti kendisine ait olan 2 adet Akaryakıt ve Servis İstasyonu arsasını satışa çıkarıyor

Kocasinan belediyesi satılık arsa

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığı, mülkiyeti kendisine ait olan 2 adet Akaryakıt ve Servis İstasyonu arsasını satışa çıkarıyor. Söz konusu satılık arsalar Kötügöller Mahallesi ve Keykubat Mahallesinde yer alıyor. Arsalar için toplam 7 milyon 500 bin TL muhammen bedel isteniyor.  Satılık arsa ihalesi 21 Mart 2017 tarihinde saat 15:00 ile 15:10'da Kayseri Kocasinen Belediyesi, Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. İhale şartnamesi Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000 TL karşılığında temin edilebilir.  Kocasinan Belediyesi satılık arsa ihalesine katılacaklardan istenen belgeler 7.1) Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler; 7.1.1) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı), 7.1.2) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı), 7.1.3) Tebligat için yasal adres bildirimi, 7.1.4) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır), 7.1.5) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti), 7.1.6) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır. 7.1.7) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imza edilmesi gerekmektedir, 7.1.8) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır), 7.1.9) Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman ...