Kompozit kentler

Kompozit kentler

EURAU 2014: Composite Cities İstanbul Konferansı, 12-14 Kasım 2014 tarihlerinde İTÜ Taşkışla kampüsünde gerçekleştirilecek

Kompozit kentler

Mimarlık pratiği, eğitimi ve araştırmalarında etkin kişilerin konuşmacı olarak katılacağı EURAU 2014: Composite Cities İstanbul Konferansı, 12-14 Kasım 2014 tarihlerinde İTÜ Taşkışla kampüsünde gerçekleştirilecek.2004'ten bu yana iki yılda bir gerçekleştirilen EURAU (European Symposium on Research in Architecture and Urban Design) sempozyumunun yedincisi, İTÜ Taşkışlakampüsünde "Composite Cities / Kompozit Kentler" üst başlığında düzenleniyor.Küreselleşme döneminde insan algılamasının ötesinde değişen kenti/metropolü tarif etmek için kullanılan "Kompozit" kavramına odaklanacak sempozyum, kentlerin bugününü ve yarınını eleştirel bir bakış açısıyla tartışmaya açmayı hedefliyor. Davetli Konuşmacılar:Caroline Bos (UN Studio Kurucu Ortağı, Şehir Plancısı) Eric Owen Moss (Eric Owen Moss Architects Kurucusu, SCI-ARC Mimarlık Okulu Dekanı)Murat Güvenç (Prof. Dr., Kadir Has Üniversitesi)Murat Tabanlıoğlu ( Tabanlıoğlu Mimarlık Kurucu Ortağı)Nuran Zeren Gülersoy (Prof. Dr., İTÜ Mİmarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)Wolf D. Prix (Coop Himmelb(l)au kurucu ortağı)Oturum Başlıkları:Confronting the composite cityLearning from the composite cityArticulating the composite city...