Konut kredisi sözleşme örneği

Konut kredisi sözleşme örneği

Konut kredisi sözleşme örneği için tıklayın.

Konut kredisi sözleşme örneği

Ev sahibi olmak için kullanılan konut kredisinde sözleşme nasıl olur? Konut kredisi sözleşme örneği için aşağıya bakın;   MÜŞTERİ KABUL BEYANI X BANKASI ……………ŞUBESİ’NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi ./../… tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken sözleşme içeriğinde genel işlem koşullarının bulunduğu ve genel işlem koşullarının içeriğinin aleyhime/aleyhimize doğurabileceği hususlar anlatılarak, sözleşme hükümlerinin karşılıklı olarak müzakere edilebileceği hususunda tarafıma/tarafımıza bilgi verilmiştir. Anılan sözleşmede yer alan genel işlem şartları hakkında aleyhimde/aleyhimizde doğabilecek sonuçlara ilişkin hükümleri ayrıntıları ile incelemiş ve Şubedeki ilgili personel ile müzakere ederek değerlendirmiş bulunmaktayım/bulunmaktayız. Bu hükümler çerçevesinde Bankanız ile anılan sözleşmeyi imzalamayı ve sözleşme hükümlerinin uygulanmasını kabul ederim/ederiz.  …../…./… Ad-Soyad/Firma Ünvanı İmza ...