Konut satış sözleşmeleri

Konut satış sözleşmeleri

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 684 No'lu KHK'nın 8. maddesi ile ön ödemeli konut satışında alıcıya hiçbir gerekçe göstermeden "sözleşmeden cayma" hakkı düzenlendi. Bu süre yirmi dört ay olarak saptanırken, satıcıya süre ve koşullara bağlı olarak tazminat isteme hakkı da karara bağlandı

Konut satış sözleşmeleri

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 684 No'lu Kanun Hükmünde Kararname-KHK ile birlikte ön ödemeli konut satışına ilişkin önemli bir madde düzenlendi. İlgili KHK'nın  8. maddesine göre, ön ödemeli konut satışında, "sözleşme tarihi itibarıyla" yirmi dört ay olarak belirlenen süre zarfında tüketiciye sözleşmeden cayma hakkı tanındı Konut alıcısına sözleşmeden cayma hakkı 7.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda yapılan düzenleme ve kanuna ilişkin değişimlerle ilgili olarak gerçekleştirlen KHK düzenlemesi ile birlikte bu süre içerisinde tüketiciye, hiç bir gerekçe göstermeden sözleşmeden cayma hakkı tanındı. Sözleşmeden cayma ve satıcıya tazminat hakkı İlgili maddeye göre tüketicinin sözleşmeden dönmesi halinde satıcıya aşağıdaki koşul ve oranlarda tazminat isteme hakkı tanınıyor: - Konut satışı ya da satış vaati sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar: - Sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay için ödenen sözleşme bedelinin yüzde ikisine; üç ila altı ay arası için yüzde 4'üne, altı ile on iki ay arası için yüzde 6'sına, on iki ila yirmi dört aya arası için ise yüzde 8'ine kadar varan oranlarda... ...